A víz az egyik legfontosabb lételemünk! Minden jog fenntartva! Alle Rechte vorbehalten! All rights reserved!
A méz, a virágpor, a propolisz, a fahéj és a fokhagyma népszerűsége egyre nő!

Keresés a honlaponBELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó

HÍREK
A 450.000. látogatóm tiszteletére
- 2017.11.07.

Vörösmarty Mihály

Szózat

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, ó magyar;
Bölcsőd az...

továbbNem porzik!
- 2012.05.22.


A humuszban gazdag, vízzel kellőképpen ellátott talaj nem porzik!

továbbÉlelmiszer és ivóvíz
- 2012.04.12.


Földünk lakosaiból legalább egy milliárd ember éhezik, közel 1,5 milliárd ember nem jut tiszta ivóvízhez, miközben a Föld termékeinek 80 %-át, a lakosság 20 %-a élvezi...

Német-, osztrák kórházakban, óvodákban, iskolákban, idősek otthonában "kezelték" a vizet, (fizikai- és kémiai szűrés, Edelstahl vezetékek, és tartályok alkalmazása), mely eljárásokat követően ugrásszerűen növekedett az egészséges emberek száma. A betegágyakon fekvők sokkal gyorsabban gyógyultak...

továbbÁrvíz- és aszálykár
- 2010.06.04.


Általában tavasszal-, vagy zöldáradáskor az árvíz- belvíz kártétele folytán szinte elúszik-, majd nyár közepén és végén kiszárad Magyarország!

Megoldási javaslat: baloldali menüsor: a VJ-XI. sz, a VJ-VII. sz. víztározók, továbbá a Balaton, Velencei tó...

továbbSzékely Himnusz
- 2013.07.20.

Csanády György (1895-1952) 1921-ben írta a költeményt, zenéjét Mihalik Kálmán szerezte

Ki tudja merre, merre visz a végzet,
göröngyös úton sötét éjjelen.
Vezesd még egyszer győzelemre néped,
Csaba királyfi csillagösvényen.

Maroknyi székely porlik, mint a szikla,
népek harcának zajló tengerén.
Fejünk az ár, jaj, százszor elborítja,
ne hagyd elveszni Erdélyt, Erdélyt Istenem!
Csanády György

továbbArany János
- 2007.06.19.


Bolond Istók - (1873)
második ének 7. versszak

"És engem akkor oly érzés fogott el...
A szőlős gazda is, az egyszeri,
Magánkivűl s őrjöngve kacagott fel,
Látván, hogy szőlejét a jég veri,
Dorongot ő is hirtelen kapott fel,
Paskolni kezdé, hullván könnyei:
No hát, no! Így kiált; én Uram Isten!
Csak rajta! hadd lám: mire megyünk ketten?"

továbbPerspektíva?
- 2012.07.25.


Kínai közmondás:

Kövess egy kutyát; a szemétdombra jutsz,
kövess egy tigrist; a dzsungel ura leszel...

tovább


Ne féljen a víztől!
No fear of water!
Keine Angst vor Wasser!

Tisztelt Olvasó!

Intenzívebben 2000 - ben kezdtem el ezt a munkát. Azóta legalább 58.000 mérnökórai ráfordítással eddig jutottam el.

Körmend Város és térsége a közel 5.300 hektáros közigazgatási területével, hazánk egyik jelentős vidéki városa. Ennek a közel 12.000 lakosú Városnak a földrajzi fekvése, természeti adottságai , a Rába folyó átfolyása, az osztrák határ közelsége és az igen jelentős szaktudással rendelkező lakossága adott inspirációt arra, hogy felvázoljam a Város, reálisan elérhető jövőképét.

Azért döntöttem úgy, hogy jelen tervkoncepciómba beavatom a T. nyilvánosságot, mert az Önök sokkal jobb sorsra érdemes Városa, - szenzációs lehetőségeit illetően-, régóta parlagon hever. Nagyon sajnálatos tény- és roppant nagy gond az, hogy a városvezetés, megpántlikázza a jobbító szándékú javaslatokat: sajnos pártállás szerint válogatnak…
Ez azonban nagyon rossz gyakorlat azért, mert erősen beszűkíti a térségnek is és hazánknak is a gazdasági és kulturális lehetőségeit.

Ám ezeken az egyéneken, - az alkotásra képes magyar embereknek-, túl kell lépniük, mégpedig a lehető legegyszerűbb módon: önszerveződésekkel.

Olyan gazdasági együttműködésekre van lehetősége és szüksége Körmend és térsége lakosságának, mely Önöket teszi megkerülhetetlenné, nem pedig fordítva!

Tehát, T. Körmenden és környékén lakó családok, ne várjanak senkire! Saját sorsuk alakítását ne bízzák másokra. Kérem ne feledjék el azt, hogy az EU nem a politikusokat, - a saját zsebüket két kézzel tömő egyéneket-, hanem Önöket, a Körmenden és a Város környékén élő családokat segíti a közel 100 %-os vissza nem térítendő támogatásokkal.

Ezért saját elhatározásukból alakítsanak kft-t, vagy rt-t azokra a tevékenységekre, melyek az alább felsoroltak közül megtetszenek Önöknek.

1.
Körmend és környékének fejlesztése az első lépcsőben:

A T. Város egy 80 milliárd Ft összértékű gazdaságfejlesztési projektet kaphat az EU-tól. Ennek a kiemelten fontos néhány részlete:
1.1.
A Rába folyó vízhozamára alapozva, Körmend- és térségében élő lakossággal, két-, egyenként cca. 280-350 millió m3 befogadó kapacitású víztározót szeretnénk felépíttetni, melynek kivitelezési ideje 2x6-7 év.
1.2.
Az új víztározókon 3.000 db jacht- és hajókikötőt létesítünk, továbbá 600 tonnás kis-uszályokat: (30 kamionrakomány), közlekedtetünk. Ezzel egy új hajóút jön létre! Az új hajóút Déli irányban csatlakozni fog a felbővített Zala folyóhoz, mely első ütemben Zalaegerszegig, a második ütemben Keszthelyig hajózható lesz.
1.3.
Az új hajóút Körmendtől a Balatonig tart, mintegy 164 balatoni települést érint, majd - a fentiekkel párhuzamos fejlesztéseknek köszönhetően-, a Sió csatornán át csatlakozik a Dunához. Körmendről hajóval, két irányban is el lehet majd érni Budapestet, valamint be tudunk kapcsolódni az EU- DMR 3.300 – 3.500 fkm. hosszúságú folyamhajózási csatornájába.
1.4
Tehát Körmendről hajóval lehet majd utazni a Balatonra, Budapestre, Tokajba, Ausztriába, Németországba, Svájcba, Hollandiába, Franciaországba, vagy Belgrádba, ill. a Fekete tengerre.
1.5.
Az új hajóutak mentén, - a termőtalajok intenzív öntözésére-, jelentős kapacitású öntözőfürtöket alakítunk ki!
1.5.1.
A jelen dolgozatban felvázolt fejlesztések egyik kiemelten fontos követelménye az, hogy Hazánk évről-évre több- és több, szakszerű öntözésbe vont termőterülettel rendelkezzen! Mielőbb el kell érjük azt, hogy a tavaszi vetésterületeknek 95-100 %-át öntözni tudjuk. Ezzel párhuzamosan az őszi tározó öntözést is meg kell honosítsuk Magyarországon.
1.6.
A hazai- és a nemzetközi turizmust fellendítjük!
Közel 50 millió angol-, 7 millió osztrák-, cca. 75 millió német-, 55 millió olasz-, 8 millió svájci-, 15 millió holland, 55 millió francia EU- állampolgár, eddig még el sem látogatott Magyarországra.

Nagy baj ez? Igen, ez nagyon nagy gond!

Bizonyára nem kell ecsetelgetnem, hogy az itt megemlített 265 millió módos külföldi polgárból hány potenciális turistánk és befektetőnk származhatna… Elsősorban luxushajókkal, luxusrepülőgépekkel, luxusvonatokkal kellene idehozni őket. Természetesen ötcsillagos színvonalú be- és visszaszállításra, ill. elszállásolásra, kosztolásra gondolok.

Kérem számoljanak utána alaposan. Ez biztosan nagyon jó befektetés lesz!

Melyek azok a „nem csodaszerek”, melyeknek a fejlesztések I-II. lépcsőjében, - az alkotó lakossággal szövetkezve-, Körmenden- és környékén legalább 22.300 új munkahelyet és biztos megélhetést teremthetünk? (Ezek, -egyebek mellett-, elsősorban a turizmusfejlesztés, a szakoktatás,az intenzív vízgazdálkodás, valamint a házikerteknek- és a termőtalajoknak a racionális hasznosítása. Ezekből a tevékenységekből egy-egy családnak konkrét bevételei származnak! A bevételek családonként és évente elérhetik a 8 - 10 millió Ft-ot.)

Ezekből a fejlesztésekből a Városnak; 8 - 10 éven belül meg fog duplázódni a lakossága, az ingatlanárak megtriplázódnak, a térségben, a fejlesztések I-II. ütemében az új munkahelyek száma legalább 22.300-re fog emelkedni. A T. Város- és környékének az éves gabonatermése legalább 2,5 – szeresére, a haszonállattartás, a hús-, tej-, tojástermelés-, a vágóbaromfi tartás a jelenleginek a 3 - szorosára fog növekedni. A házikertek- és a termőföldek szükség szerinti, folyamatos öntözési lehetőségének megteremtésével a zöldség-, gyümölcstermelés a jelenleginek a többszörösére fog nőni.

Sziklaszilárdan hiszek abban, hogy ezek a projektek, a külföldi munkavállalásra kényszerült Honfitársaink közül, legalább 25-30.000 embert hazahívnak.

Mindezek realizálása érdekében; Körmend- és vidéke lakosságának az a teendője, hogy a jövőben olyan vezetőket válasszanak, akik ezeket a fejlesztéseket támogatják!

Ne engedjék meg azt, hogy a „farka csóválja a kutyát”.

Az alábbi írást azoknak ajánlom olvasásra, akik töretlenül hisznek abban, hogy a magyar népnek, a magyar vidéken élő 3,5 millió családnak, cca. 6,5 - 7 millió embernek!, nem kötelessége szegénysorban, rosszul élnie!

Azok is elolvashatják, akik nem akarnak belenyugodni abba, hogy az EU- 27-28 tagállamában, az egészségügyi negatív listákat Magyarország vezeti.

Sőt az a cca. 500.000 – 600.000 honfitársam is, (az Ő hozzátartozóik is!), akik munkavállalás céljából kényszerültek elhagyni Hazánkat.

Nap-, mint nap hazavárjuk Őket!

1.sz._tablazat.doc

2._sz.__tablazat.doc

A vízügyi lobbi, - az elmúlt évtizedekben-, azért nem tudta megoldani az alább felvázolt fontos műszaki fejlesztéseket, mert eddig még nem találták fel, a jelen dolgozatomban körülírt hatalmas víztömeg gravitációs úton történő mozgatásának lehetőségét.
(L: az elmúlt 96 év átlagában, évente legalább 355 millió m3, - csaknem iható minőségű édesvizet, un. "balatonvizet", hasznosítás nélkül leengedtek a Dunába. Ennek a veszteségnek az értéke évente: legalább 400 milliárd Ft/év. Magyarország vízmérlegét szemlélve, szinte elkeserítő állapot az, hogy évente 114 milliárd m3 csapadékvíz folyik be hazánkba és 120 milliárd m3 víz hagyja el Magyarországot! Ennek a szintén súlyos veszteségnek az értéke évente: legalább 6.000 milliárd Ft/év.)

A ma élő emberek-, gyermekek mindennapjáról van itt szó. Elgondolásom szerint Magyarországon, - a lehető leggyorsabb ütemben-, szél-, nap-, valamint vízerőműveket létesítünk annak érdekében, hogy olcsó-, megújuló- és tiszta energiaforrások álljanak rendelkezésünkre. Az itt tárgyalt kiugrási lehetőség figyelemmel van arra, hogy Magyarország, a potenciális lehetőségeinknek csupán a 20-25 %-át hasznosítja! Másként megfogalmazva ez azt jelenti, hogy mi magyarok, legalább 4 - 5 - ször jobban élhetnénk. Úgy, mint pl. Ausztria, Németország, Hollandia, Olaszország. Megemlítem, hogy Hollandiában az 1 főre jutó GDP 5-ször, Ausztriában 4-szer, Olaszországban közel 4-szer magasabb, mint Magyarországon.

Hazánk gazdasági- és életviteli szerkezete, - termelés, feldolgozás, kereskedelem, pénzügy, szállítás-, legalább 60-62 év óta a feje tetejére állítva vegetál! (Működni alig képes állapotban van.) Sajnos.

Idézet: "Magyarország naponta mintegy 3 milliárd forint európai uniós támogatáshoz jut 2014-2020 között, a cél ezen összeg minél hatékonyabb felhasználása - mondta az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének vezetője Siklóson vasárnap, az uniós fejlesztések nyílt napja alkalmából."

Ebből a hatalmas összegből Körmend Városának és térségének is részesednie kell.

2016. május 12-én:
megjelent a Vidékfejlesztési Program (VP) öntözésfejlesztést támogató pályázati felhívása - közölte a Miniszterelnökség szerdán. A tájékoztatás szerint a magyar kormány és az Európai Bizottság eredményes egyeztetésének köszönhetően, a programból a korábbi összeg többszöröse áll a magyar gazdálkodók rendelkezésére az öntözött területek növelésére.

A kiírt felhívás keretösszege 49,5 milliárd forint.

Életpályamodell:
eletpalyamodell
(Pénzügyi lehetőségek:
ajanlatok 7Ufa!)


Szeretném elmondani, hogy természetesen egyáltalán nem mellékesek számomra a szerzői jogaim, melyek védelmét kissé lentebb olvashatják!
(Ebből eredően az alább felvázolt dolgozat nem több, mint, - a részletes tervkoncepciómból átgondoltan kiemelt-, figyelemfelkeltő, információs anyag.)

Kérem engedje meg a T. Olvasó, hogy azt azonban már most kihangsúlyozzam: ez a térség jelenleg, a potenciális lehetőségeinek max. 20-25 %-át hasznosítja.
Másként megfogalmazva, ez azt jelenti, hogy a Körmenden és a térségben lakó emberek, - a jelenlegi állapotokhoz viszonyítva-, legalább 4-5 ször jobban élhetnének!

Ennek a hogyanjáról szól ez a dolgozatom.

Hollandia alig fele akkora termőterületről, mint amivel hazánk rendelkezik, (jóval mostohább időjárási adottságok mellett!), bőségesen ellátja 16,8 milliós lakosságát és évente nettó +56 milliárd Euró agrár-exportot bonyolít le.
A hollandok 150-250 évvel ezelőtt, a tengertől vették el a mai termőterületüknek egy igen jelentős részét. (L: Polderek) A tengerkiszögelléseket, - „faltól-falig” -, lerekesztették egy hatalmas gáttal és hagyták kiszáradni, majd 50 évre, (adó- és más terhek nélkül!), átadták a területet a farmereknek. A szorgalmas farmerek, a korábbi tengerfenékből olyan termőföldeket varázsoltak, melyek napjainkban 180-260 %-al többet teremnek, mint a mi földjeink…

Elöljáróban szeretném tájékoztatni Önt arról, hogy az alábbi know-how értékesítéséből származó, - nettó adózott eredményemnek-, az 50 %-át, az éhező magyarországi gyermekek megsegítésére ajánlom fel.

1.7.
Körmenden új hajógyárat építünk- és új nagy kapacitású, exkluzív termálfürdőt létesítünk!
1.8.
(T. Olvasó! A korrupciónak azzal a válfajával egyáltalán nem találkoztam Ausztriában, mint amilyen súlyos vétkesség Magyarországon, - ebben a témacsoportban is-, teret nyert. A jó szándékú rendelet ellenére, - elsősorban a multik-, folyamatosan bevezetik a csapadékvizet a szennyvízcsatornákba. Az hírlik, hogy az e felett szemet hunyók eléggé népes tábora, időről-időre nagy összegű csúszópénzeket kap.)

Számításaim szerint; a csapadékvíz megmentésével és intenzív hasznosításával, csupán a Budapesti Kórházak-, rendelőintézetek-, idősek otthonai, minisztériumok, iskolák, óvodák, stb. évente legalább 2,5 milliárd Ft-ot tudnának megtakarítani. Ezen túl a gyerekek, idősek, a kiemelt osztályok és nem utolsó sorban a kórház személyzete, napról-napra tiszta, - a Hamburgihoz hasonló-, vízminőséget kaphatna.

A folyamatos öntözéssel- és locsolással, - a forró nyári napokon-, a túlmelegedő kórtermekben szenvedő betegeken tudnánk segíteni! A kórházak-, iskolák-, más intézmények, ill. cégek parkjaiban jól gondozott, felüdülést jelentő szökőkutakat, kerti-tavakat, elegáns hűsölőket lehetne üzemeltetni. A parkokat-, tereket folyamatosan öntözhetnénk, locsolhatnánk!

2.
A 2x280-350 millió m3-kapacitású új víztározókra alapozva megteremtjük a lehetőségét annak, hogy a Körmend- és környékén élő kiskert- és termőföld tulajdonosok, - olcsó forrás- és csapadékvízzel -, egész évben öntözhessék a kerteket, az utcákat és a termőtalajokat. A T. Város- és az Intézmények öntözni tudják a tereket, parkokat, utakat, stb. A porszennyezés lecsökken, a lakókörnyezet felpezsdül!
2.1.
A 2. pontban foglaltakkal párhuzamosan cca. 10.000 kiskerttulajdonost vonunk be a reform- és bio élelmiszer termesztésbe, - a Hollandiában, Németországban, Ausztriában meghonosított, legmodernebb termesztési technológiával. Ez a 10.000 kistermelő lesz az egyik jelentős beszállítója, a T. Város határában felépített bébiétel gyárnak és a nagy kapacitású reform élelmiszer üzemnek… Prognosztizálható az, hogy a jó megélhetési források miatt, sok új gazdálkodó, vállalkozó fog letelepedni Körmenden- és a város környékén…

3.
A T. Város lakosságának a Hannoverihez hasonló ivóvízellátást biztosító objektumokat létesítünk, mely Szombathelyig, ill. Zalaegerszegig biztosítja a magas színvonalú ivóvízellátást. Kiemelt vízminőséget kapnak a kórházak, óvodák, iskolák és a 100-150 főnél nagyobb létszámú munkahelyek és a családok.
4.
Körmend határában felépítünk egy nagy kapacitású cukor- és csokoládégyárat, melyet az egész évben, (fagymentes napokon!), öntözhető táblákról származó kiváló alapanyagokkal látunk el. Hazánk jelenleg évente 220-250 ezer tonna, - kétes minőségű, méregdrága-, cukrot importál!
4.1.
Körmend Városnak és térségének lesz egy saját modern, nagy kapacitású, több funkciós új vágóhídja, egy modern új hústermék gyára, új nagy kapacitású, modern kenyérgyára, EU- színvonalon működő tejtermék- és sajtgyára és több új, saját élelmiszer bevásárlóközpontja.

5.
Említettem már, hogy a fenti fejlesztések, első-második lépcsőjében cca. 22.300 új munkahelyet teremthetünk a térségben!
5.1.
A fentiekkel párhuzamosan, a klímaváltozás negatív hatásainak kivédésére, szintén komoly lépéseket teszünk... A kiváló minőségű folyóvíz- és a megmentett csapadékvíz bent lesz a Városban és a város határában, mellyel tetszés szerint lehet öntözni a házikerteket, a termőföld területeteket, a teljes vegetációt. A térség mikroklímája gyökerestől megváltozik, a T. Város és környéke sokkal élhetőbbé válik.

6.
A fenti projektek felkarolása esetén; Körmenden megnyitjuk a Ny-i Hajós- Vízgazdálkodási, Öntözéses Növénytermesztési- Kertészeti és Élelmiszergazdasági közép- és főiskolát és ezek Tangazdaságát.
6.1.
A fenti fejlesztéseket az EU (közel) 100 % -os vissza nem térítendő támogatással ösztönzi!

7.
Számításokat végeztem a bevételekre vonatkozóan is. Amennyiben 2017. tavaszán megkezdjük a fenti munkálatokat, a
7.1.
Bébiétel és reformélelmiszer gyár: 2020-ban cca. 5 millió Euró bevételt,
7.2.
A cukor- és csokoládégyár: 2020-ben cca. 6 millió Euró bevételt,
7.3.
A víztározó és hajógyár: 2020-ben cca. 20 millió Euró bevételt,
7.4.
Az új turizmusfejlesztések, ivóvíz és a vízi-szállítmányozás: 2022-ben cca. 2 milliárd Euró bevételt,
7.5.
A vágóhíd-húsgyár, kenyérgyár, tejtermék- és sajtgyár és a saját bevásárló központok 2022-ben: cca. 3 milliárd Euró bevételt realizálhatnak.
7.6.
Az első teljes év 2022/2023-ban várható: ennek az évnek a teljes bevétele legalább 5 - 6 milliárd Euró lesz.
7.7.
Budapest Főváros és térsége, Sárbogárd Város és a D-Dunántúl térsége, Debrecen Város és térsége, Nyíregyháza Város és térsége, Pécs Város és térsége, Szeged Város és térsége, Hódmezővásárhely Város és térsége, Körmend Város és térsége, Püspökladány Város és térsége, Kiskunfélegyháza Város és térsége, Temesvár=Timisoara és térsége, Nagyvárad=Oradea és térsége, Arad=Arad és térsége, Kolozsvár=Cluj és térsége, Brassó=Brasov és térsége, Nagyszeben=Sibiu és térsége, Marosvásárhely=Turgu Mures és térsége, Nagybánya=Baia Mare és térsége, Szatmárnémeti=Satu Mare és térsége, Sepsiszentgyörgy=Sfântu Gheorghe, (DE: Sankt Georg), Székelyudvarhely=Odorheiu Secuiesc és térsége, Sepsiszentgyörgy=Sfântu Gheorghe, (DE: Sankt Georg) és térsége, Pozsony=Bratislava és térsége, Kassa=Kosice (DE:Kosiche) és térsége, Szabadka=Subotica és térsége, Zágráb=Zagreb (DE:Agram) és térsége,
Ungvár=Uzsgorod (DE:Ungwar) és térsége, Munkács=Mukachevo és térsége összefogásával, a Tokaji Hídnál, - a Tisza- és a Bodrog összefolyása mellett elterülő gyönyörű, panorámás területrészen alakítjuk ki, az EU egyik legimpozánsabb kikötői városrészét…
(Ennek az új kikötői városrésznek, a 2028-ban várható lakossága mintegy 1.800-2.000 család-, az üzleti bevétele: cca. 1,8 – 2 milliárd € lesz...)

Megjegyzés: Törökországban 555 víztározó van és még 210 - et építenek. A török államvezetés szerint; a víztározók sok új munkahelyet- és jó megélhetést jelentenek.

Fenti know-how megvásárlása céljából engem, - pártállástól, ill. egyéb címtől, vagy rangtól függetlenül-, a T. Város első számú vezetője, vagy a kft-k-, rt-k vezetői kereshetnek fel. (Természetesen előzetes időpont- és más fontos egyeztetéseket követően!

Bővebben:
Budapest Fővárosnak és térségének intenzív fejlesztései:
fejlesztesei_9qVn
Sárbogárd Város és a Dél-Dunántúl intenzív fejlesztése
a=ausztriaingatlan&o=sarbogard__es_a_del_dunantul_fejlesztesei
A 7 államhatáron átívelő gazdasági vállalkozások:
_elelm_u0i5
Itt járt Mátyás Király
itt_jart_matyas_kiraly_mhLL
A zseni és a vízgazdálkodás At.
o=a_zseni_5XbY
Az EU Parlament Elnöke
o=martin_schulz_president_bei_eu_parlament_____YM18
Csapadékvíz hasznosítás nyugati mintára
a=ausztriaingatlan&o=esovizhasznositas_felsofokon_AMmL
Jó megoldások a pénzügyi gondjaink rendezésére
o=a vj vii sz és a vj xi sz viztarozó wo9z
Hódmezővásárhely nagyváros lesz:
a=ausztriaingatlan&o=hodmezovasarhely_nagyvarossa_lesz____1DEY
Nyíregyháza Város és térségének fejlesztései:
fejlesztesei_a08y
Szeged Város és térségének intenzív fejlesztései
intenziv_fejlesztese_av8Y
Pécs Város és térségének intenzív fejlesztései:
fejlesztesei_LLP8
Kiskunfélegyháza és térségének fejlesztései:
kiskunfelegyhaza
Püspökladány és térségének intenzív fejlesztései:
a=ausztriaingatlan&o=puspokladany_es_tersege_intenziv_fejlesztese

Prognosztizálni lehet azt, hogy amíg a beruházások termőre nem fordulnak, a bankok versengeni fognak azért, hogy ezeket a projekteket finanszírozhassák.

Ezúton szeretném megköszönni a T. Olvasó levelét, kérdését, észrevételét, melyekre igyekszem mielőbb válaszolni.

Szerzői jogvédelem:

A www.ausztriaingatlan.shp.hu honlap, - a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1. § (1) bekezdése értelmében-, szerzői műnek minősül, így annak minden részlete szerzői jogi védelem alatt áll. A tv. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a www.ausztriaingatlan.shp.hu honlapon található szöveges és egyéb megoldások, ill. a számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása.
Azzal, hogy belép a www.ausztriaingatlan.shp.hu honlapnak valamely weboldalára, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználó:
A www.ausztriaingatlan.shp.hu honlapon található tartalom Varga János kizárólagos szellemi tulajdona. A honlap tulajdonosa fenntart minden-, a weboldalak bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával, vagy terjesztésével kapcsolatos-, jogot. A weblapokhoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik!
A honlapomon található információk felhasználása azonban lehetséges, amennyiben ezt a kívánságát Ön, előzetesen kérelmezi a: vargajan419@gmail.com e-mail címen.
Írásbeli hozzájárulásomat követően, Önnek minden idézet-, ill. egyébirányú hasznosítás során, - félreérthetetlen, világos megfogalmazással-, eredeti szerzőként megjelölve!, hivatkoznia kell az www.ausztriaingatlan.shp.hu honlapra! A honlapomról pontatlanul-, vagy a szövegkörnyezetéből kiragadott idézetekért, ill. adatokért a fenti honlap tulajdonosa felelősséget nem vállal.
Mindezeken túl, a jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Varga János a honlap tulajdonosa bárkivel szemben követelheti a jogsértés azonnali abbahagyását, valamint felmerült költségeinek-, vagy kárának megtérítését! Az öröklésre vonatkozó jogfolytonosságnak a lányom és a fiam a kedvezményezettei!

Lejegyezte:
Varga János
okl. agrármérnök
E-mail:vargajan419@gmail.com

A változtatás jogát fenntartom!


Prince Charles believes Transylvania holds the key for saving the planet

Mi magyarok ilyen környezetben is tudnánk élni és dolgozni.

188 szobás német luxushajó Mohácson. Az ételt-italt két német kísérő kamionból vételezték...)

Nature- lover: Mr. Charles Philip Arthur George Mountbatten-Windsor - A trónörökös Károly Herceg

Egyéb fontos helyszínek mellett ezt is megmutattam Tóth István polgármesternek. (Meleghegyi termálvíz feltörés...)

Saját erőből, 3 idegen nyelven, 40.000 pld-ban adtam közre: L. angol, német orosz ny. webold.

Aktív víz...

Racionális vízgazdálkodással Magyarországon legalább 22 millió tonna gabonát lehetne termelni és 2,5-3-szor több haszonállatot lehetne tartani...

Poratka: az arcbőrt, a hajazatot, a légutakat teszik tönkre! (Felnagyított kép.) Szaporaság: 1 g porban 15.000 kártevő él. A lebegő porszemcséken tömegével utaznak az ember tüdejébe...

Ausztriában 1639 vízierőmű és öntözőtelep működik. Éves áramszükségletüknek a 65 %-át vízierőművekből nyerik

2015-ben Magyarországon 131.600 - an haltak meg. A természetes fogyás 40.000 volt! Ezzel a negatív eredménnyel listavezetők vagyunk az EU-ban...

Aktív víz...

Ausztria elsősorban a vízből gazdagodott meg...

Szomszédainktól nem csupán az államhatárok-, hanem a kisstílű, koncepciószegény emberek is elválasztanak bennünket...

Aktív víz...

Dél-Koreában, - egy olyan nagyságú országban, mint hazánk-, 50 millióan élnek: dúsgazdagon... (Az egy főre jutó GDP 1,4x magasabb, mint Magyarországon.)

Szomszédainktól nem csupán az államhatárok-, hanem a kisstílű, koncepciószegény emberek is elválasztanak bennünket.

Poratka (felnagyított kép). Hihetetlen szapora élősködő. 1 g porban 15.000 db él. A porszemcséken tömegével utaznak az ember tüdejébe...

Poratka (felnagyított kép.) A lebegő porszemcséken, tömegével utaznak az ember tüdejébe. Locsolással-öntözéssel gyéríthető!

Élelmiszer és ivóvíz ihnség fenyeget! 15 év múlva már +1,5 milliárddal többen leszünk a Földön...

Polderek Hollandiában... Egyemberként hajt fejet előttük a világ! (150-250 évvel ezelőtt kezdték: elvették a tengertől- és termőfölddé varázsolták...)

Polderek Hollandiában... Egyemberként hajt fejet előttük a világ! (150-250 évvel ezelőtt kezdték: elvették a tengertől- és termőfölddé varázsolták...)

Polderek Hollandiában... Egyemberként hajt fejet előttük a világ! (150-250 évvel ezelőtt kezdték: elveszik a tengertől a területet és termőfölddé varázsolják...)

Rizsföld...

A jövő nemzedékének sorsát az anyatej hordozza!... Az anyatej beltartalmi értéke azonban attól függ, hogy mit eszik-iszik az anya...

Városnéző vízibusz: At. 2014.10.15-én

Körmend Városban a minőségi turizmus is fellendül...

A farmer tisztában van azzal, hogy mit eszik, mit ad enni a családjának! (Az utóbbi két évtized országvezetése idézte elő azt, hogy hazánk az EU-élelmiszer szemetének lerakóhelyévé vált...)

Megfelelő kínálattal a magyar termékek jól eladhatók...

Racionális öntözéssel a terméseredmények megtöbbszörözhetők!

Racionális vízgazdálkodással...

A házikertekből, családonként és évente 6-8 millió Ft lehet a bevétel...

Nem keveri fel a sok-sok port!

Öntözés nélkül szinte minden tavaszi veteményünk tönkre megy...

A Tisza és a Bodrog összefolyása Tokajnál. Hódmezővásárhellyel, Sárbogárddal és Püspökladánnyal karöltve, az EU egyik legimpozánsabb kikötővárosát építjük fel ezen a helyen...

KITE Nádudvar-, Zalaszentbalázs: a JOHN DEER - gépek magyarországi kiváló forgalmazója... Társuljanak velük is!

Andrássy-kastély Tiszadobon, a Tisza partján... Napjainkban még nehézkes oda turistákat vinni! Ám hajóval... Nagyon nagy lehetőségek ezek!

Körmend térségében a sertéslétszámot a jelenleginek a háromszorosára növeljük! Egy ilyen képességű anyakocából egy egész család meggazdagodhat...

Mindent tegyünk meg gyermekeinkért!... Egészségünk attól függ, hogy mit eszünk-iszunk, mivel etetjük állatainkat, ill. mivel kezeljük termőtalajainkat...

Ausztriában kincsként kezelik és hasznosítják a csapadékvizet...

Reform- és bio élelmiszerféleségekre nagyon nagy a kereslet...

KITE Zrt. Nádudvar-Zalaszentbalázs: korszerű szántóföldi termelés...

A házikertekből évente 6-8 millió Ft lehet a bevétel...

A kisbirtokokból és a házikertekből évente legalább 12-18 millió Ft lehet a bevétel...

A termőtalajok intenzív művelése, öntözése megkétszerezi a termést...

A termőtalajok intenzív öntözése...

Hajóval Körmendről Bécsbe, Németországba, Svájcba, Hollandiába, Franciaországba...

A hajós turizmus fellendítése...

Vadászvendégeiknek építették az osztrák sógorok...

Körmenden nagy kapacitású cukor- és csokoládégyár épül...

A kórházak-, iskolák-, cégek kertje-parkja miért ne lehetne ilyen szép és üde?

Házikertek Körmenden...

A termőtalajok intenzív öntözése...

Öntözéses gazdálkodással a terméseredmények megduplázódnak, a minőség megtriplázódik...

Öntözéses gazdálkodással a terméseredmények megduplázódnak, a minőség megtriplázódik...

A parkok, terek intenzív öntözésével a porártalmak lecsökkennek, a város sokkal élhetőbb lesz...

Racionális vízgazdálkodással, Magyarországon évente legalább 22 millió tonna gabonát lehetne termelni és cca. 2 - 2,5 - szer több haszonállatot lehetne tartani...

KITE Nádudvar-, Zalaszentbalázs: a JOHN DEER - gépek magyarországi kiváló forgalmazója...

A csapadék- és forrásvíz intenzív hasznosítása, valamint a gabona-, a kölestermelés és az állattenyésztés fellendítése hazánk aranytartaléka lehet...

Apróvadállományunk hasznos résztvevője a természetnek. Rngeteg kártevőt pusztítanak el! (L: biológiai növényvédelem.)

Apróvadállományunk és a biológiai növényvédelem...

Apróvadállományunk hasznos résztvevője a természetnek. Rngeteg kártevőt pusztítanak el! (L: biológiai növényvédelem.)

A természet csodálatos...

Öntözött kukoricatábla...

Az éhínség az aszállyal kezdődik...

Szenvednek a melegtől...

A kiváló minőségű bio élelmiszereknek van jövője...

Az ember sem terhelhető a végtelenségig...


Naponta 1 ek. méz + 1 ek. virágpor + 2 citrom leve egy embernek. A sav-bázis egyensúly is fontos!