A víz az egyik legfontosabb lételemünk! Minden jog fenntartva! Alle Rechte vorbehalten! All rights reserved!
A méz, a virágpor, a propolisz, a fahéj és a fokhagyma népszerűsége egyre nő!

Keresés a honlaponBELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó

HÍREK
A 450.000. látogatóm tiszteletére
- 2017.11.07.

Vörösmarty Mihály

Szózat

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, ó magyar;
Bölcsőd az...

továbbNem porzik!
- 2012.05.22.


A humuszban gazdag, vízzel kellőképpen ellátott talaj nem porzik!

továbbÉlelmiszer és ivóvíz
- 2012.04.12.


Földünk lakosaiból legalább egy milliárd ember éhezik, közel 1,5 milliárd ember nem jut tiszta ivóvízhez, miközben a Föld termékeinek 80 %-át, a lakosság 20 %-a élvezi...

Német-, osztrák kórházakban, óvodákban, iskolákban, idősek otthonában "kezelték" a vizet, (fizikai- és kémiai szűrés, Edelstahl vezetékek, és tartályok alkalmazása), mely eljárásokat követően ugrásszerűen növekedett az egészséges emberek száma. A betegágyakon fekvők sokkal gyorsabban gyógyultak...

továbbÁrvíz- és aszálykár
- 2010.06.04.


Általában tavasszal-, vagy zöldáradáskor az árvíz- belvíz kártétele folytán szinte elúszik-, majd nyár közepén és végén kiszárad Magyarország!

Megoldási javaslat: baloldali menüsor: a VJ-XI. sz, a VJ-VII. sz. víztározók, továbbá a Balaton, Velencei tó...

továbbSzékely Himnusz
- 2013.07.20.

Csanády György (1895-1952) 1921-ben írta a költeményt, zenéjét Mihalik Kálmán szerezte

Ki tudja merre, merre visz a végzet,
göröngyös úton sötét éjjelen.
Vezesd még egyszer győzelemre néped,
Csaba királyfi csillagösvényen.

Maroknyi székely porlik, mint a szikla,
népek harcának zajló tengerén.
Fejünk az ár, jaj, százszor elborítja,
ne hagyd elveszni Erdélyt, Erdélyt Istenem!
Csanády György

továbbArany János
- 2007.06.19.


Bolond Istók - (1873)
második ének 7. versszak

"És engem akkor oly érzés fogott el...
A szőlős gazda is, az egyszeri,
Magánkivűl s őrjöngve kacagott fel,
Látván, hogy szőlejét a jég veri,
Dorongot ő is hirtelen kapott fel,
Paskolni kezdé, hullván könnyei:
No hát, no! Így kiált; én Uram Isten!
Csak rajta! hadd lám: mire megyünk ketten?"

továbbPerspektíva?
- 2012.07.25.


Kínai közmondás:

Kövess egy kutyát; a szemétdombra jutsz,
kövess egy tigrist; a dzsungel ura leszel...

tovább


Itt járt Mátyás király!

Írta: dr.Baumgartner Eugen
ny. ügyvéd (At.Burgenland)

Álruhás országjárása közben Mátyás király azt látta, hogy a királyi-kamarás előtt haladva, két szolga aranytálakat rak a kamarás talpa alá.

Mátyás király megreggelizett és az asztalba véste: „Itt járt Mátyás király, megevett hat tojást, látta aranytálon járni a kamarást.”

Csupán azért jutott eszembe most ez az anekdota, mert az Önök vezetése felvállalta az önkormányzatok nyaklótlan költekezéseinek, (hitelterhek), viselését. A magyar népet sújtja ez a teher is. Hejh, ha előbb szétnéztek volna az illetékesek szép hazánkban, hogy a polgármesterek mire költik manapság az adófizetők pénzét?

Magyar ember vagyok, magyar-osztrák állampolgár. A magyar törvényeket betartva, 1990 óta bérelek Magyarországon egy közepes birtokot. Nem „zsebszerződéssel”, - mint azt a sanda szándéktól sem mentes propagandagépezet harsogja. Mindmáig joghatályos az a magyar törvény, mely nem tiltja a bérleti jogviszonyt! Én az általam jóhiszeműen elmunkált és bevetett szántóföldet a sajátomként művelem. Az idén napraforgót, kukoricát, búzát termeltem, melyeknek termését magyar felvásárlóknak adtam el.
Megmondanák, hogy miért üldöznek engem a saját hazámban? Őseim is és én is, az óhazámban élek! A legkevésbé sem vagyok felelős a Trianoni békediktátumban foglalt aljasságokért.
Mindmáig nem értem, miért nem merik bevallani az Önök történészei a valóságot? – Mi úgy tanultuk, hogy a trianoni tárgyalásokat vezető francia tábornoknak a lánya, éppen akkor vált a magyar katonatiszt férjétől amikor a tárgyalások folytak.

Tisztelt Olvasó!

A jobb érthetőség érdekében szeretném elmondani, hogy én a T. Ügyvéd Úrral akkor kerültem üzleti kapcsolatba, amikor 1994-ben, - előzetes devizahatósági engedély birtokában-, alapítottam egy osztrák magánvállalatot.
Nyugodt szívvel jelentem ki; nála korrektebb emberrel, eddig nem igen volt dolgom! Ez utóbbiakból eredően is és a T. Ügyvéd Úr előrehaladott korára való tekintettel, nem zúdítottam rá a T. Olvasótól kapott kérdés- és kommentár tömeget. Néhány érdekesebb kérdést azonban továbbítottam hozzá. Alig két órán belül válaszolt is, a tőle megszokott korrektséggel.

Egyebek mellett, azt kérte tőlem, hogy a jövőben ne terheljem Őt „ilyesmikkel”. Kérését tiszteletben tartva, most csupán azt a válaszát adom közre, melynek rövidített közlésére ezen egyetlen alkalomra felhatalmazott.

„Én amikor hazamegyek, mindenkinek előre köszönök. Otthon beszélő
viszonyban vagyok mindenkivel, nincs haragosom. Többen is megszólítanak, s el – el mondanak eseményeket, történéseket, visszásságokat.
Személyesen is ismerem annak a kisvárosnak a 65 éves polgármesterét, akiről széltében – hosszában beszélik az emberek, hogy adópénzből, két 30 év alatti szeretőt tart a hivatalában. Nős ember, kinek felesége és három szép gyermeke van. Nála ékesszólóbban nem hallottam beszélni senkit a becsületről, az erkölcsről és a hűségről. Amikor a vidéken élő embereket hallgatom, szinte a szívem szakad meg azoktól a siralmaktól, melyekről szólnak. Az 1989-es évtől, szinte napjainkig tartóan, a „privatizáció” szóra hivatkozva, - a magyar államot vezetők-, hevenyészett-, az EU – jogerkölcsiségének meg nem felelő jogszabályokra utalva, erőszakosan elvették, majd könnyelműen elkótyavetyélték a magyar emberek vagyonát, munkahelyét, megélhetési lehetőségét.

Magyarországon, az 1959-61-es években erőszakkal "beverték" a falvak-városok lakosságát a tsz-ekbe. Mindenüket elvették, földjeiket "betagosították".

A tsz-elnököket a pártbizottságok jelölték ki!

Az erőszakkal létrejött tsz-tagság úgy meg volt félemlítve, hogy arra szavazott-, azt a személyt választotta meg, akit a pártbizottság kijelölt az elnöki-, vagy elnökhelyettesi posztra.

Aki mukkanni mert, azt éjjel agyonverték, kútba dobták, eltüntették, vagy aljas intrikákkal, végérvényesen lehetetlenné tették.

Aztán jött az un. "rendszerváltás"!
1990-1995 - ig, a volt tsz-elnök, az ő rokonsága és nagyszájú udvartartása, - hazai és nemzetközi jogszabályokba ütköző módon-, népellenes módszerekkel, megkaparintotta a korábbi tsz-közös vagyonnak a 40-80 %-át. Újból, roppant szervezetten kifosztották, kisemmizték a vidéken élő kisembereket és a tsz-tagságot!

(A sors fintora folytán, személyesen is ismerem azt az Alföldön élő volt tsz-elnököt, aki önmagát annyira felmagasztaltatta a megfélemlített tagsággal, hogy a szétzüllőben lévő tsz-tagság, - jutalom- és végkielégítés címén-, a volt elnöknek ajándékozta a 850 db-os tejelő tehenészeti telepet. Állatokat, épületeket, eszközöket, takarmányt. Mindent, egy fillér térítés nélkül!)

Ezeknek és a hasonló, mérhetetlen emberi aljasságoknak lett a következménye az, hogy Magyarországon több, mint 3.000 településnek a lakossága nyomorog, mintegy 6-6,5 millió magyar ember vagy munkanélküli lett, vagy éhbérért dolgozik. Sokan kivándoroltak, elhagyták szülőhazájukat! Kényszerű búcsút intettek Magyarországnak.

Ezt büntetlenül egyetlen másik országban-, egyetlen más néppel sem tehették meg a "vezetők", csak Magyarországon. A "magyar vezetők", a saját népüket tiporták sárba.

Amikor osztrák emberekkel erről kell beszéljek, őszintén szégyenkezem. Elsősorban azért, mert tudják rólam, hogy ügyvéd vagyok és sajnos azt is tudják; ennek ellenére sem tettem semmit azért, hogy a falánk természetű "vezetők" megfékezésében segítségére legyek hazámnak és a magyar népnek.”
EPILÓGUS:
A T. Ügyvéd Úr által utóbb említett bűnök soha nem évülnek el. A vidéken élő közel 3-3,5 millió magyar családnak, cca. 6,5-7 millió embernek a szervezett kirablása, a Nemzetközi Jog értelmében,

e m b e r i s é g e l l e n e s

bűncselekmény! A RÓMAI JOG úgy rendelkezik, hogy , az EMBERISÉG ELLENES bűncselekményeknek nincs elévülési idejük...


Hunyadi Mátyás 1443-1490, a magyarok igazságos királya

Magyarországon 2015-ben 131.600 ember halt meg. Az éves fogyás közel 40.000 fő. Ezzel negatív listavezetők vagyunk az EU-28 tagországa között!

Mátyás király lovasszobra Kolozsváron...

Hunyadi Mátyás a magyarok igazságos királya

Mi magyarok ilyen környezetben is tudnánk élni és dolgozni.

Szomszédainktól nem csupán az államhatárok-, hanem a kisstílű, koncepciószegény emberek is elválasztanak bennünket.

Ludas Matyi igazságot szolgáltat...

1945/46 földosztás Magyarországon...

Az "átkos" vezéralakjai

Mikszáth: A néhai bárány (Karlovszky Bertalan festménye az 1890-es kiadásból)

Napraforgó...

A méhek alighanem tudnak valamit...

Jó a méheknek is... Sok mézet és virágport gyűjtenek, sőt propoliszt is!

Ilyenek lennének az áruházak polcai; ha nem lennének méhek... Minden 3. falat a beporzásból van!

A racionális vízgazdálkodás, valamint a gabonatermesztés, az aranytartalékunk...

Racionális vízgazdálkodással Magyarországon évente cca. 22 millió tonna gabonát lehetne termelni. (Búzát, kukoricát, árpát, rozsot, zabot, kölest, stb...

Heltai J.: Az élet szép! Tenéked magyarázzam?

Az ember sem terhelhető a végtelenségig!

Vadkacsák igyekeznek a mosonmagyaróvári pékség elé; ott reggeli- és délután vacsora várja őket... (Nem repülnek fel, s a zebrán kelnek át!)

Méhraj Németországban. Azt mondja: egyetlen szúrást sem kapott...

Méhraj Németországban...

1910-ben ennyien éltünk Magyarországon...

Toldy Miklós

Racionális vízgazdálkodással, Magyarországon évente legalább 22 millió tonna gabonát lehetne termelni és cca. 2,5 - 3 - szor több haszonállatot lehetne tartani...

Liliomfa

Tiltás és büntetés, avagy a rossz politika átka: a fenyegetés...

Valahol Bajorországban...


Naponta 1 ek. méz + 1 ek. virágpor + 2 citrom leve egy embernek. A sav-bázis egyensúly is fontos!